Cefnogaeth gadarn i lwyddo yn y maes egni yng Nghymru.

Ymgynghorwyr i Gwmnïau neu Brosiectau Egni Cymreig

Mae'r maes egni yn gymhleth ac yn newid ar y raddfa gyflymaf ers y chwyldro diwydiannol. Gyda symudiad i egni adnewyddol a gwyrdd mae cyfleoedd i gwmnïau Cymreig ddod â chynnyrch a gwasanaethau arbennig i'r blaen, o dai sero egni i ffermydd solar.  Cysylltwch â ni i siarad am eich cynnyrch neu wasanaeth newydd.


Pwy yw ymgynghorwyr Bia Energy?

Steffan Cook portrait small.png

Dr. Steffan Cook

Cafodd Steffan Cook athroniaeth o Brifysgol Imperial yn Llundain yn 2006 ym mhwnc cemeg ffisegol. Symudodd i weithio fel gwyddonydd mewn sefydliadau ymchwil yn Japan am 5 mlynedd yn astudio'r pwnc o Egni Solar ffotofoltaidd. Dychwelodd nôl i Gymru i gymryd swydd efo cwmni Panasonic yn lansio eû chynnyrch egni domestig microgynhyrchu. Ar ôl sawl blwyddyn a tri chynnyrch llwyddiannus wedi eu datblygu a lansio i'r farchnad yn Ewrop a Prydain dechreuodd Steffan gwmni Bia er mwyn hybu cwmnïau egni o bob math a maint efo'i brofiad a gwybodaeth eang am y pwnc.

O ran y maes egni mae Cymru yn araf i gymryd mantais o'r tirlun egni newydd ond mae yna bob gobaith bydd cwmnïau yn gallu ffynnu â syniadau a ddatblygwyd yma yng Nghymru.”


 

Ein Gwasanaeth a Phrofiad

egni cymunedol.png

Egni cymunedol

Am y tro cyntaf erioed mae technoleg datganoli egni yn caniatáu i bobl gyffredin gymryd rhan a manteisio â’r system egni.  Mae natur pobol Cymru tuag at sefydliadau cymunedau lleol yn bositif ond sut mae ailgyfeirio'r tuedd yma a thyfu cwmni egni cymunedol? 


decarboneiddio tai.png

Decarboneiddio tai

Yr her fwyaf nesaf yw cymryd hen dai a’u hadnewyddu i fod o’r safon sydd angen am ein nodau amgylcheddol ac i fod yn gyfforddus a rhad i gynnal.


ymddygiad cwsmeriaid.png

Ymddygiad Cwsmeriaid

Mae yna sawl hanes i’w clywed o fentron egni sydd yn methu neu ond yn hanner llwyddiannus oherwydd nad yw agwedd y defnyddiwr neu'r cwsmer i'r dechnoleg wedi'i asesu o flaen llaw. Mae pob newid yn gofyn am ymdrech gan y cwsmeriaid ac mae ateb eu hanghenion nhw mewn ffyrdd sydd yn ddisgwyliedig yn briodweddol i gael llwyddiant. Gan ddeall natur pobol tuag at newid gallwn gynyddu cymhwysiad eich syniadau.  

 
ymchwil busnes.jpg

Ymchwil busnes

Oes gennych chi syniad am gwmni neu wasanaeth newydd sydd agwedd egni sydd ag angen ymchwil busnes seiliedig neu asesiad o'ch rhagdybiaethau i roi hyder i'ch menter? Gydag ein profiad yn y maes egni gadewch i ni ddychwelyd data â dadansoddiad clir i gefnogi'r dewisiadau gorau. 


 

Cysylltwch â ni

Enw *
Enw
Rhowch eich enw yma os gwelwch yn dda.